آموزش کامل شروع بازی شطرنج ضد سیستم لندن دی وی دی اورجینال Anti-London System

- آموزش کامل شروع بازی شطرنج ضد سیستم لندن دی وی دی اورجینال Anti-London System

آموزش کامل شروع بازی شطرنج ضد سیستم لندن دی وی دی اورجینال Anti-London System

Anti-London System

by  Yannick Pelletier

ضد سیستم لندن 

توسط استاد بزرگ یانیک پلیتر

محصول:2020 chessbase

دی وی دی کامل نسخه اورجینال 

مدت زمان فیلم: 4 ساعت 50 دقیقه(انگلیسی)

سطح: پیشرفته,بازیکنان مسابقات,حرفه ای

فوق العاده: پایگاه داده با بازی های نمونه 

 

سیستم لندن که مدتها به عنوان یک شاخه حاشیه ای و نسبتاً بی ضرر مشهوربود ، امروزبه عنوان یک گشایش بسیار محبوب دوباره مورد توجه قرار گرفته است. مگنوس کارلسن قهرمان جهان ، تنها یکی از بازیکنان برتر جهان است که مرتباً آن را بازی می کند.

سیستم لندن در واقع بسیار مناسب رویکرد مدرن به شروع بازی ها است: سفید لزوماً به دنبال یک امتیاز گشایشی در شروع بازی نیست، بلکه بیشتر به دنبال گسترش مهرهای خود است و امیدوار است که توانایی خود را در وسط بازی به نمایش بگذارد.با این حال ، سیستم لندن خطرناکتر از آن است که به نظرمی رسد و اگر سیاه مراقب نباشد می تواند به راحتی در وضعیت بدی قرارگیرد. امروزه حتی در سیستم های مفهومی، تئوری های شروع بازی به سرعت گسترش می یابند.

 

در این دی وی دی استاد بزرگ یانیک پلتیر(Yannick Pelletier) یک مجموعه گشایشی برای سیاه را علیه سیستم لندن ارائه می دهد.

فارغ از اینکه شما در برابر شروع بازی پیاده وزیر بنکو، بنونی، هندی شاه یا هندی وزیر، گامبی وزیر، هلندی و … را بازی می کنید، این مجموعه تمام این امکانات را در نظر می گیرد و به سیاه توصیه های عالی می کند.

همچنین بازیهای نمونه وار، تئوری و ایده های توضیح داده را به خوبی دربازی های عملی به شما نشان می دهد.

در پایان دی وی دی از شما دعوت می شود تا دانش خود را آزمایش کنید.نویسنده در لحظات اصلی مکث می کند و از شما می خواهد بهترین حرکت را پیدا کرده و بازی کنید ، پس از آن بر اساس پاسخ شما به شما می گوید که آیا حرکت درست را یافتید یا نه؟

بانک اطلاعاتی در پایان مجموعه ، بازی های با دقت انتخاب شده و تفسیرشده به شما کمک می کند تا این گشایش را بهتر درک کرده و بازی کنید و با موفقیت با سیستم لندن مقابله کنید.

• زمان اجرای فیلم: 4 ساعت 50 دقیقه (انگلیسی)

اجرا توسط نرم افزارهای چس بیس 13-14-15 براحتی امکان پذیر است 

همراه با  فیلم فارسی روش فعال سازی

 

 

 

برای دانلود کلیک کنید