آزمون توانمندی اولیه پرستاری جدیدالورود به بخش ICU ای سی یو (آزمون بدو ورود پرستاری)

picuploaded 55 - آزمون توانمندی اولیه پرستاری جدیدالورود به بخش ICU ای سی یو (آزمون بدو ورود پرستاری)

آزمون توانمندی اولیه پرستاری جدیدالورود به بخش ICU ای سی یو (آزمون بدو ورود پرستاری)

قابل توجه سوپروایزران آموزشی

رابطین اموزشی  و سرپرستاران بخش ها

آزمون توانمندی اولیه پرستاران جدیدالورود به بخش بر اساس آخرین منابع علمی، آزمون کارشناسی ارشد و RN طراحی شده است.

آزمون مورد نظر دارای 50 (پنجاه) سوال کاربردی در بخش است و به مفاهیم اساسی کار در بخش میپردازد.

جواب سوالات در همان فایل مشخص شده است.

قابلیت اضافه کردن اسم بیمارستان و بخش وجود دارد.

پس از خرید دو فایل ورد و پی دی اف برای شما ارسال خواهد شد.ضمنا توجه نمایید سوالات با توجه به بیماری ها و علل شایع در بخش عمومی ای سی یو طراحی شده است. در این قسمت دو فایل برای شما ارسال خواهد شد.

دیگر نیازی به طراحی سوال برای پرستاران جدیدالورود به بخش نمیباشد.

برای دانلود کلیک کنید